Kontaktujte nás 777 580 440
| Euro

Nákup střechy s rozumem

rust


Víte do jaké míry je vhodné přihlížet při nákupu střešní krytiny pouze na cenu? V malém rozboru si ukážeme výhodnost takového nákupu na vybraných třídách krytin Clara. V první řadě si určíme veličiny, ze kterých budeme vycházet a nebudeme hledět na cenu práce a kvalitu vstupních materiálů. Pro příklad nám budou stačit pouze dvě proměnné: Záruky a ceny jednotlivých materiálů. A pak si na názorném příkladu ukážeme, jak se cenově liší kompletní nabídky vytvořené z různých materiálů a jejich výhodnost opět založené na ceně a zárukách.

Pro názornou ukázku si vybereme celkem čtyři materiály ve třech třídách, které se nám nabízejí. Třída Luxury – aluminium, Ambiente – Granite® Storm a nakonec Classic – Granite® Quartz a Polyester.

 třída materiálu materiál / záruka / cena  záruka vyjádřena v %  cena vyjádřena v %  celkem 
 Luxury aluminium / 50 let / 350 Kč  100 %  100 %  100 % 
 Ambiente Granite Storm / 30 let / 285 Kč  60 %  81 %  70,5 % 
 Classic Granite Quartz / 20 let / 255 Kč  40 %  73 %  56,5 % 
Polyester / 10 let / 210 Kč  20 %  60 %  40 % 


V tabulce je materiál aluminium postaven jako referenční krytina a procenta vyjadřují, jak si ostatní materiály vedou v těchto dvou disciplínách vůči němu. Tak například Granite® Storm má o celých 40 % nižší záruku, ale pouze o 19 % nižší cenu a tak dále. Údaje v tabulce samozřejmě neberou v potaz účel, pro který bude konkrétní krytina sloužit, kvalitu a hlavně skutečnou životnost plechů samotných. Ovšem dle obecných zkušeností lze s jistotou říci, že kvalitnější materiál s lepším pozinkováním a lepší povrchovou úpravou bude sloužit déle než ten kvalitativně horší.  

A tímto se nyní dostáváme k mnohem zajímavější ukázce a to ke konkrétnímu příkladu na skutečné cenové nabídce. Vstupní vzorky budou opět výše uvedené materiály a doplňkový sortiment. Hliník zde bude znovu jako nejlepší a nejdražší krytina uveden v roli reference a dle něj odvodíme výhodnost levnějších krytin. V rámci přehlednosti budou všechny položky ceněny zvlášť, vycházíme z aktuálních ceníků společnosti KLEMPOS – STŘECHY s.r.o. Pro úplnost uveďme, že střecha je jednoduché sedlo o celkové výměře 177 m2 s doplňky nutnými pro její instalaci a okapovým systémem.

 

 položka aluminium 50 let  Granite® Storm 30 let  Granite® Quartz 20 let  Polyester 10 let 
 krytina Bella 177 m2 62198 Kč  50647 Kč  45135 Kč  37170 Kč 
 vrut TEX 4,8 x 35 8250 Kč  3000 Kč  3000 Kč  3000 Kč 
 svitek (tabule) 704 Kč  576 Kč  504 Kč  420 Kč 
 okapový plech 5600 Kč  5120Kč  3920 Kč  3920 Kč 
 závětrná lišta spodní 4320 Kč  3900 Kč  3120 Kč  3120 Kč 
 hřebenáč půlkulatý 3780 Kč  3465 Kč  2970 Kč  2970 Kč 
 M-fix nárožní pás 2120 Kč  2120 Kč  2120 Kč  2120 Kč 
 difuzní fólie 7200 Kč  7200 Kč  7200 Kč  7200 Kč 
 sněhová taška 3000 Kč  2400 Kč  2000 Kč  2000 Kč  
 větrací pás okapní 2304 Kč  2304 Kč  2304 Kč  2304 Kč 
 hák 330 / 550 2160 Kč  2160 Kč  2160 Kč  2160 Kč 
 žlab 330 / 4 3024 Kč  3024 Kč  3024 Kč  3024 Kč 
 čelo vysoké 330 116 Kč  116 Kč  116 Kč  116 Kč 
 kotlík 330 / 100 282 Kč  282 Kč  282 Kč  282 Kč 
 koleno 72 / 100 560 Kč  560 Kč  560 Kč  560 Kč 
 svod 100 / 4 1080 Kč  1080 Kč  1080 Kč  1080 Kč 
 objímka 100 / 200 336 Kč  336 Kč  336 Kč  336 Kč 
 celkem za materiál 107034 Kč  88290 Kč  79831 Kč  71782 Kč 
 cena vyjádřena v % 100 %  82,5 %  74,6 %  67 % 


Jak můžeme z tabulky vyčíst, ceny vyjádřeny v procentech plus mínus kopírují tabulku výše. Nejvíce se vzdálila krytina Polyester, která je z našeho kvarteta nejlevnější. Celkem jsme proti hliníku ušetřily cca. 36000 Kč, což může být pro někoho signifikantní částka. Odečteme-li si ale 10 let záruky krytiny Polyester od 50 let záruky hliníku a zbylých 40 let vydělíme od ušetřené částky, zjistíme následující: Každý rok by nás krytina zakoupena v materiálu aluminium stála pouhých 900 Kč nebo 75 Kč měsíčně. Navíc s pocitem, že máme nad hlavou prakticky nezničitelný materiál s vysokou odkupní hodnotou. V tabulce navíc nejsou uvedeny další položky, které jsou nezbytnou součástí střechy jako dřevo, ostatní spojovací materiál atd., jejichž cena bude bude vždy stejná, ať už kupujeme levnou či drahou krytinu. A samozřejmě cena práce, o které platí to samé. Po započtení těchto položek bude nejlevnější materiál ještě víc nevýhodný. Myslím, že máte o čem přemýšlet....


bez vrutů


Facebook
© 2015 KLEMPOS STŘECHY s.r.o. Tvorba www stránek Machin.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím